Realizujete verejné obstarávanie počas „koronakrízy“? Poznáte špecifiká verejného obstarávania v stave núdze a počas mimoriadnej situácie?

Zorientujeme Vás v aktuálnej situácii a poskytneme Vám všetky potrebné informácie prostredníctvom online workshopu s odborníkom v oblasti verejného obstarávania.

 

Pre koho je workshop určený

  • Manažéri miest a obcí, manažéri podnikateľských subjektov
  • Ekonomickí, odborní pracovníci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí
  • Kontrolóri verejnej správy

 

Čo sa dozviete

  • Charakteristika súčasnej situácie z pohľadu verejného obstarávania (krátky prehľad zákona o verejnom obstarávaní)
  • Usmernenie Európskej komisie a ÚVO k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19
  • Usmernenie Centrálneho koordinačného orgánu pre riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR (oblasť EÚ fondov)
  • Novela zákona o verejnom obstarávaní
  • Príklady dobrej praxe

 

Termín začatia kurzu:

05. jún 2020

 

Odborný garant

Mgr. Branislav Hudec

riaditeľ Odboru verejného obstarávania, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, lektor v oblasti verejného obstarávania

 

Forma výučby: online výučba v prostredí MS Teams

 

Cena: 49 Eur s DPH 

 

Prihláška