Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ponúka 

 

„Verejné obstarávanie a jeho špecifiká počas núdzového stavu a počas mimoriadnej situácie“ (online workshop).

 

Cieľ: poskytnúť aktuálne informácie o procese verejného obstarávania v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými počas núdzového stavu a počas mimoriadnej situácie.

Obsah vzdelávania:

  • Charakteristika súčasnej situácie z pohľadu verejného obstarávania (stručný prehľad zákona o verejnom obstarávaní)
  • Usmernenie Európskej komisie a ÚVO k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19
  • Usmernenie Centrálneho koordinačného orgánu pre riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie (oblasť EÚ fondov)

 

Lektor: Mgr. Branislav Hudec, riaditeľ Odboru verejného obstarávania, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, lektor v oblasti VO.

Organizačný garant: Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave

Termín konania: 19. január 2022,  9.00 – 12.00 hod.

Štruktúra a organizácia vzdelávania:

  • online workshop prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

 

Cena: 49 Eur, vrátane DPH.

 

Prihláška