Interaktívny workshop s praktickým tréningom prezentačných zručností a ukážkami modernej business etikety.

 

Termín a miesto konania  20.6. 2019, Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave
26.6. 2019, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Rozsah kurzu 8 vyučovacích hodín (45 minút), v čase od 9.00 do 16.00 hod.
Cieľ
 • Prehĺbiť komunikačné a prezentačné zručnosti v oblasti biznis etikety.
 • Získať zručnosti pri aplikácii všeobecných a špecifických zásad etikety v pracovných a mimopracovných situáciách.
 • Vnútorne sa stotožniť s profesionálnymi princípmi biznis etikety.
Cieľová skupina
 • manažéri
 • riadiaci pracovníci
 • marketingoví predajcovia
 • pracovníci prvého kontaktu
 • hovorcovia
 • zástupcovia neziskových organizácií a samospráv
Forma výučby Skupinová, interaktívna, praktické ukážky,  modelové situácie, hranie rolí
Obsah
 • Chcete vedieť, prečo máte iba 7 sekúnd na to, aby ste zaujali svojho biznis partnera?
 • Máte niekedy pocit, že ste spravili všetko správne a napriek tomu nevidíte výsledok?
 • Oboznámte sa s nástrojmi na “manažovanie emócií” a ovládajte nesprávne návyky pri komunikácie s biznis partnermi.
 • Naučte sa ovládať techniku  „elevator pitch“ s priamym feedbackom od trénera a publika.
 • Oboznámte sa so zásadami a nástrojmi “biznis etikety”
 • Získajte v rámci tréningu osobnú skúsenosť ako “možno z ustrice spraviť biznisovú perlu”.