Interaktívny workshop s praktickým tréningom a ukážkami efektívneho vyjednávania.

 

Termín a miesto konania  13.6.2019, Bratislavská Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave
19.6.2019, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Rozsah kurzu 8 vyučovacích hodín (45 minút), v čase od 9.00 do 16.00 hod.
Cieľ
 • Naučiť sa využívať konflikt vo svoj prospech.
 • Naučiť sa vyjednávať.
 • Naučiť sa efektívne riešiť konfliktné situácie
 • Vedieť využívať konfliktnú situáciu na komunikovanie neželaných zmien.
Cieľová skupina
 • manažéri
 • riadiaci pracovníci
 • marketingoví predajcovia
 • pracovníci prvého kontaktu
 • hovorcovia
 • zástupcovia neziskových organizácií a samospráv
Forma výučby Skupinová, interaktívna, praktické ukážky,  modelové situácie, hranie rolí
Obsah
 • Konflikty ako naša každodenná realita. Face-to-face konflikt, konflikt v práci, doma s partnerom.
 • Konflikty do značnej miery ovplyvňujúce náš každodenný rytmus, konflikty ako „esencia“ komunikácie.
 • Možnosť využitia konfliktných situácií vo svoj prospech a možnosť úspešným manažovaním vlastných schopností riešiť daný konflikt.
 • Principiálne vyjednávanie ako „súbor zručností“ na manažovanie negociácií pomocou prepájania jednotlivcov, ich hodnôt, rôznych kritérií a možností.
 • Simulácia dvojstranného  a viacstranného rokovania (pracovná skupina).
 • Konfliktné situácie a umenie vyjednávania ako príležitosti, na komunikovanie často neželaných zmien.
 • Manažment zmeny pomocou efektívneho vyjednávania - nástroj 8 krokov.