Interaktívny workshop s praktickým tréningom a analytikou problémových procesov či miest vo Vašej organizácii.

 

Schopnosť riešiť problémy je v rôznej miere dôležitou zložkou inteligencie každého človeka. Rozhodovanie patrí medzi kľúčové manažérske funkcie a preto sa týka akejkoľvek firmy, organizácie, tímu, alebo projektu.

Jadrom nášho workshopu je 6 krokov riešenia problémov a procesov rozhodovania, ktoré sú aplikovateľné v akomkoľvek biznisovom, či projektovom nastavení. Pridanou hodnotou 1 dňového tréningu je sada navrhnutých riešení na konkrétny problém jednotlivca, či tímu, ako aj nadobudnutie schopnosti prijať rozhodnutie na základe analýzy problému.

 

Prihlásiť sa