Je vzdelávací program (aktualizačné vzdelávanie) pre manažérov a predstaviteľov miestnej samosprávy, s cieľom zvýšiť odborné povedomie, rozšíriť praktické skúsenosti a poznatky, s prioritným zameraním na oblasť: digitálnych zručností pri manažovaní samosprávy, mediálnej komunikácie pri vytváraní pozitívneho obrazu o meste/obci, verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich špecifík, aktuálnej legislatívy v súvislosti s novelou Zákona o obecnom zriadení, odpadového hospodárstva obce z hľadiska legislatívy, kompetencií a praktickej realizácie činností.

 

Cieľová skupina:

  • riadiaci pracovníci samosprávy,
  • manažéri,
  • hovorcovia,
  • zástupcovia neziskových organizácií a samospráv.

 

Termíny:

  • 30.5. – 31.5.2019
  • 20.6. – 21.6.2019
  • 19.9. – 20.9.2019

 

Organizácia vzdelávania:

Dvojdňové sústredenie (štvrtok – piatok) – v termíne podľa harmonogramu, v čase od 9:00 do 16:00 hod. (8 vyuč. hodín), resp. v čase od 9.00 do 12.15 hod. (4 vyuč. hodiny). Pre získanie osvedčenia je potrebné absolvovať všetky 3 moduly.

 

Poplatky:

  • modul č. 1 - 199,- Eur s DPH
  • modul č. 2 - 149,- Eur s DPH
  • modul č. 3 - 99,- Eur s DPH

 

Pokiaľ sa záujemca rozhodne absolvovať kompletný program (moduly 1, 2, 3), celková cena je 349,- Eur s DPH

V prípade mimoriadneho záujmu zo strany záujemcov z východného Slovenska a časti stredného Slovenska, vytvoríme podmienky štúdia i na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.

 

Modul č. 1

Modul č. 2

Modul č. 3