TermínTémaLektorRozsah
19.9.2019 Legislatívne aktuality vo väzbe na novelu Zákona o obecnom zriadení JUDr. Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest SlovenskaBc. Martin Hoffman, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky 8 hod.
20.9.2019 Odpadové hospodárstvo obce – prehľad povinností a príklady praktických riešení Ing. Roman Achimský,Ing. Peter GallovičE.P.A. spol. s r.o. 4 hod.

 

Legislatívne aktuality vo väzbe na novelu Zákona o obecnom zriadení

 1. Novela zákona o obecnom zriadení účinná od 01.04.2018
 2. Otvorené otázky pri tvorbe obecnej/mestskej normotvorby:
  1. Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)
  2. Interné predpisy

 

Odpadové hospodárstvo obce – prehľad povinností a príklady praktických riešení

 • Úvod do problematiky odpadového hospodárstva obce/mesta – právne predpisy, základné ustanovenia a základné pojmy
 • Program odpadového hospodárstva
 • Prehľad základných povinností obce/mesta v oblasti odpadového hospodárstva s príkladmi ich plnenia
 • Obce a rozšírená zodpovednosť výrobcov – vzťah obec/mesto a OZV
 • Komunálny odpad – čo je komunálny odpad, povinnosti pri riadení systému, VZN, financovanie
 • Ako sa vyrovnať s tradičným vnímaním odpadového hospodárstva a spôsoby ako prepnúť na vyšší rýchlostný stupeň
 • Predsudky a brzdy v odpadovom hospodárstve obce/mesta