TermínTémaLektorRozsah
20.6.2019 Verbálna a neverbálna komunikácia – vystupovanie pred kamerou PhDr. Lucia Barmošová, moderátorka TV JOJ 8 hod.
21.6.2019 Efektívny manažér a práca s verejnosťou Mgr. Gabriel Mihályi, tréner manažmentu, projektový manažér a odborník pre komunálnu sféru 8 hod.

 

Verbálna a neverbálna komunikácia – vystupovanie pred kamerou

 • Čo je komunikácia, prejav, efektívny prejav
 • Média - môžu nám pomôcť, ale aj ublížiť, ako ich využiť vo svoj prospech
 • Ako sa pripraviť na prejav
 • Ako komunikovať odborne, no zároveň ľudsky a prirodzene
 • Verbálna versus neverbálna komunikácia - gestika, mimika, proxemika
 • Oblečenie
 • Tréma - ako ju prekonať
 • Vystupovanie pred kamerou – tréningy

 

Efektívny manažér a práca s verejnosťou

 • Ako komunikovať a ako budovať siete - sociálny kapitál organizácie, obce, územia a partnerstva.
 • Plánovanie osobného rozvoja a integrovaného územného rozvoja pre zvyšovanie výkonnosti.
 • Osobný marketing a marketing služieb – ako nástroj efektívneho manažéra a miestneho politika.
 • Ako prijímať rozhodnutia a ako zavádzať potrebné zmeny a realizovať projekty v participácii s občanmi.
 • Ako budovať angažovanosť a pracovať s verejnosťou pre dosiahnutie lepších osobných a pracovných úspechov v prospech organizácie ako aj obce.