TermínTémaLektorRozsah

30.5.2019

Digitálne zručnosti pre manažment samosprávy

Mag. Martin Volek, MBA, PhD., riaditeľ digitálnej agentúry Volis International

8 hod.

31.5.2019

Mediálna komunikácia a spôsoby vytvárania pozitívneho obrazu o meste /obci

Svatopluk Bartík, mediálny poradca, komunálny politik, bývalý poradca predsedu vlády ČR

8 hod.

 

Digitálne zručnosti pre manažment samosprávy

 • Ako strategicky pristupovať k online marketingovej komunikácie
 • 10 tipov ako byt úspešný na sociálnych sieťach
 • Tvorba a práca s emailovou databázou
 • 5 tipov ako tvoriť video obsah, ktorý zaujme občanov/voličov.

 

Mediálna komunikácia a spôsoby vytvárania pozitívneho obrazu o meste/obci

Základy práce s médiami

 • čo je vhodné a nevhodné v mediálnej komunikácií,
 • hlavné zásady v komunikácií s médiami,
 • tvorba pozitívneho obrazu mesta/obce,
 • tlačová správa (ako ju správne vytvoriť a distribuovať),
 • príklady dobrej a zlej praxe,
 • tlačová konferencia (pri akých príležitostiach, ako ju usporiadať, ako zabezpečiť účasť médií),
 • základné zásady krízovej komunikácie.

 

Spôsoby priamej komunikácie s verejnosťou

 • výhody a nevýhody jednotlivých priamych komunikačných kanálov s verejnosťou,
 • pre aké situácie a ciele sa hodia jednotlivé druhy priamych komunikačných kanálov,
 • jednotlivé druhy bežných komunikačných kanálov (napr.: besedy, otázky a odpovede na webe, ankety, participačné a plánovacie stretnutia, účasť na spoločenských akciách, komunikácia na soc. sieťach, telefonická a emailová komunikácia).

 

„Public affairs“ (verejné vzťahy) v službách miest a obcí

 • čo sú verejné vzťahy (o.i. ako nadstavba “public relations”), komu a čomu slúžia,
 • verejné vzťahy na úrovni miest a obcí: lokálna spolupráca, vzťahy so samosprávnym krajom, vládou, lokálnymi neziskovými organizáciami, cirkevnými, kultúrnymi a športovými organizáciami a pod.,
 • aké sú základné funkčné nástroje “public affairs”.