Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave Vám ponúka jednodňový workshop s odborníkom, ktorý Vám ukáže konkrétne možnosti riešenia v praxi.

 

Workshop: „Riešenie problémov a rozhodovanie“

 

Interaktívny workshop s praktickým tréningom a analýzou problémových procesov je určený pre:

stredný a vyšší manažment v súkromnom aj verejnom sektore. Pre všetkých, ktorí potrebujú prijímať v pravý čas tie správne rozhodnutia.

 

Čo sa dozviete

  • Schopnosť riešenia problémov - dôležitá zložka inteligencie človeka
  • Analýza problémových procesov a miest vo Vašej organizácii
  • Rozhodovanie ako kľúčová manažérska funkcia
  • Praktický návod riešenia problémov a procesov rozhodovania, vrátane návrh riešení pre individuálne prípady t. j. “na mieru”

 

Termín workshopu

20. október 2020

 

Cena

98,00 Eur (vrátane DPH)

 

Miesto

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava

 

Lektor

Ing. Peter Rusiňák, PhD., tréner v oblasti komunikácie, mäkkých zručností, biznis etikety a kariérneho poradenstva