Kurz je určený hlavne pre študentov maturantov a prípadne ostatných záujemcov o univerzitné štúdium, ktorí uvažujú prihlásiť sa na Ekonomickú univerzitu v Bratislave a majú záujem sa kvalitne a zodpovedne pripraviť na prijímaciu skúšku z anglického jazyka. 

Miesto konania kurzu Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
832 35 Bratislava
Cieľ kurzu Získanie základných poznatkov a vedomostí potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z anglického jazyka.
Lektori Pedagóg Ekonomickej univerzity v Bratislave
Predmety Anglický jazyk
Termín: 3.6.2019 - 7.6.2019
Forma: intenzívna
Deň: pracovné dni
Čas: 13:00 - 16:15
Rozsah: 20 hodín
Poplatok 40 Eur vrátane DPH

Poplatok za kurz je nutné zaplatiť jednou z nasledujúcich možností hneď po výzve mailom od metodika kurzu:

 • poštovou poukážkou typu U
  do kolónky „adresát“ uviesť text: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava,
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001

 • bankovým prevodným príkazom
  č. účtu: SK 3481800000007000074503,
  variabilný symbol: 2001 (do poznámky pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno)

 

Zrušenie predmetu alebo kurzu

Pri zrušení účasti na kurze zo strany záujemcu sa účastnícky poplatok nevracia. Vo výnimočných prípadoch môže záujemca za seba vyslať náhradníka a oznámiť túto zmenu metodikovi kurzu. BBS si vyhradzuje právo na zrušenie konania niektorého predmetu alebo kurzu z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených záujemcov. Uhradené poplatky za zrušené predmety alebo celý kurz budú v plnej výške vrátené platcovi.