Ste starosta obce, kontrolór alebo zodpovedná osoba v organizácii zriadenej obcou? Podieľate sa na tvorbe interných predpisov v samospráve?

Objasníme Vám na praktických príkladoch pravidlá tvorby ekonomických interných riadiacich aktov a ukážeme Vám postupy pri ich tvorbe.

 

Pre koho je workshop určený

  • Manažéri územných samospráv (miest a obcí)
  • Ekonomickí a odborní pracovníci miest a obcí, zodpovední za tvorbu interných predpisov
  • Pracovníci rozpočtových a príspevkových organizácií samospráv

 

Čo sa dozviete

  • Aké sú kategórie interných riadiacich aktov (IRA)
  • Aké sú základné pravidlá pre tvorbu IRA
  • Ako pripraviť IRA pre rozpočtové organizácie (RO), príspevkové organizácie (PO), pre zriaďovateľa
  • IRA a čo ďalej
  • Vzory interných riadiacich aktov (IRA)

 

Termín začatia kurzu:

 

 

Miesto

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Odborný garant

Ing. Iveta BULLOVÁ

Referát kontroly a interného auditu, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

 

Forma výučby: prezenčná

 

Cena: 49 Eur s DPH 

 

Prihláška