Ste starosta obce, manažér, kontrolór alebo zodpovedná osoba v organizácii zriadenej obcou? Potrebujete sa zorientovať v aktuálnej problematike podnikania v RO a PO?

Oboznámime Vás v skratke s aktuálnymi možnosťami podnikania v rozpočtových a príspevkových organizáciách vrátane praktických príkladov.

 

Pre koho je workshop určený

  • Manažéri miest a obcí, riaditelia RO a PO
  • Ekonomickí a odborní pracovníci miest a obcí
  • Kontrolóri verejnej správy
  • Vedúci prevádzkovo-ekonomických úsekov RO a PO

 

Čo sa dozviete

  • Aké sú legislatívne predpoklady podnikania RO a PO. Práva a povinnosti RO a PO v podnikateľskej činnosti
  • Aké sú interné riadiace akty pre podnikateľskú činnosť (vrátane niektorých vzorov)
  • Aké sú osobitosti evidencie, rozpočtovania a účtovania podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti v RO a PO
  • Aké sú osobitosti podnikateľskej činnosti v školstve
  • Kedy a ako ukončiť podnikateľskú činnosť

 

Termín začatia kurzu:

6. októbra 2020 (9:00 - 13:00 hod.)

 

Odborný garant

PhDr. Alžbeta Štubňová

Referát kontroly a interného auditu, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

 

Forma výučby: prezenčná

 

Cena: 49 Eur s DPH 

 

Prihláška