Chcete ponúkať environmentálne produkty a neviete, ako na to?

Viete hodnoverne komunikovať o environmentálnych vlastnostiach Vašich produktov a služieb?

 

Pre koho je workshop určený

  • Podnikatelia a zamestnanci firiem v oblasti výroby, distribúcie a predaja environmentálnych produktov.
  • Manažéri v malých a stredných podnikoch hľadajúci nové spôsoby rozvoja.
  • Marketingoví manažéri, manažéri predaja, PR manažéri.

 

Čo sa dozviete

„Ako komunikovať EKO“

  • Aké sú možnosti marketingovej komunikácie, ako vybudovať zodpovedný imidž, ekologické PR, ako vytvoriť dobrý eko-imidž.

„Vyvarujte sa greenwashingu“

  • Hodnoverná komunikácia environmentálnych vlastností, greenwashing a jeho prejavy, stratégia hodnovernej komunikácie.

 

Termín začatia kurzu:

16. október 2020

 

Miesto kurzu:

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Odborný garant

Ing. Rastislav STRHAN, PhD.

Obchodná fakulta EU v Bratislave, odborník v oblasti produktového manažérstva, environmentálneho marketingu, public relations

 

Forma výučby: prezenčná

 

Cena: 69 Eur s DPH 

 

Prihláška