Zdokonaľte sa v zahraničnom jazyku a zvýšte svoju kvalifikáciu! Kurzy z angličtiny, nemčiny, španielčiny alebo taliančiny vás efektívne pripravia na štátnu jazykovú skúšku B2. Informácie o termínoch cenách a ďalších podmienkach nájdete v článku.

 

Termín konania: 13.02.2024 – 02.05.2024 (každý: utorok a štvrtok)

Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava (v prípade záujmu aj online forma)

Kapacita: pri min. počte 8-tich uchádzačov

Forma vzdelávania: Vzdelávací kurz

Rozsah: 36 hodín (90 min. vyučovanie), cca.: 3 mesiace, 2x / týždeň, utorok – štvrtok v čase od 17:00 do 18:30

 

Cieľ

Pripravíme uchádzača na štátnu jazykovú skúšku B2. Prejdeme si rôznymi úskaliami španielčiny v oblastiach čítania, prekladov, konverzácie, slovnej zásoby s ohľadom na všeobecnú španielčinu.

V prípade záujmu vieme poskytnúť aj hodiny odborného španielskeho jazyka.

 

Cieľová skupina

  • Absolventi VŠ, mladí ľudia (v minimálnej úrovni B1)
  • Zamestnanci (v minimálnej úrovni B1)
  • Manažéri (v minimálnej úrovni B1)

 

Forma výučby: Výklad problematiky, praktické príklady.

 

Obsah

  • Počúvanie s porozumením
  • Čítanie s porozumením
  • Preklady do španielčiny
  • Konverzácia

 

Odborný garant a lektor

Ing. Allan Jose SEQUEIRA LOPEZ, PhD.

Katedra románskych a slovanských jazykov, Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Narodil sa v hlavnom meste Nikaraguy. Je zakladateľom OZ Kleio ktoré sa okrem iného zaoberá podporou networkingu medzi latinsko – americkou komunitou a Slovákmi. Native speaker.

 

Cena

179,- EUR (vrátane DPH) / osoba v skupine

 

Organizačný garant

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér

+421 2 6729 5165

 

Záväzná prihláška