Príprava na štátnu jazykovú skúšku B2 z anglického jazyka

 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku B2 z nemeckého jazyka

 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku B2 zo španielskeho jazyka

 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku B2 z talianskeho jazyka

 

Záväzná prihláška

 

Organizačný garant

Centrum celoživotného vzdelávania

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Ján Šperka

E-mail: 

Mobil: 0910 800 109