Riešenie problémov, alebo tiež hľadanie riešenia patrí medzi kognitívne schopnosti a zručnosti a je súčasťou rozhodovania. Schopnosť riešiť problémy je v rôznej miere dôležitou zložkou inteligencie každého človeka.

Rozhodovanie patrí medzi kľúčové manažérske funkcie a preto sa týka akejkoľvek firmy, organizácie, tímu alebo projektu.

Jadrom workshopu je 6 krokov riešenia problémov a procesov rozhodovania, ktoré sú aplikovateľné v akomkoľvek biznisovom či projektovom nastavení. Pridanou hodnotou workshopu je set navrhnutých riešení na konkrétny problém jednotlivca či tímu, ako aj nadobudnutie schopnosti prijať rozhodnutie na základe analýzy problému.

Cieľ:

Oboznámiť sa s procesom riešenia problémov a rozhodovania a s jeho základnými konceptami. Naučiť sa identifikovať skutočné dôvody výskytu problémových miest a procesov vo svojej organizácii a vedieť navrhnúť riešenia, ktoré sú v rámci ich vlastnej kapacity realistické na vyriešenie identifikovaných problémov. Vyskúšať si praktické nástroje a techniky riešenia problémov a rozhodovania, ktoré bude možné  využiť vo svojom pracovnom či osobnom živote.

 

Cieľová skupina:

  • manažéri
  • riadiaci pracovníci
  • zástupcovia neziskových organizácií a samospráv

 

Obsah:

  • Riešenie problémov, hľadanie riešení ako súčasť procesu rozhodovania.
  • Schopnosť riešenia problémov ako dôležitá zložka inteligencie človeka.
  • Riešenie problémov a proces rozhodovania – prirodzená súčasť práce manažéra.
  • Riešenie problému a proces rozhodovania v 6 krokoch aplikovateľných v akomkoľvek biznisovom, či projektovom nastavení.
  • Vypracovanie návrhu konkrétnych riešení problému jednotlivca, či tímu a nadobudnutie schopnosti prijať rozhodnutie na základe analýzy problému = pridaná hodnota tréningu.

 

Lektor: Ing. Peter Rusiňák, PhD., tréner v oblasti komunikácie, mäkkých zručností, biznis etikety a kariérneho poradenstva, podporovateľ business – akademickej spolupráce.

Termín: 6. október 2022 (9:00 - 13:00 hod.)

Rozsah: 4 hod.

Cena: 75,- Eur s DPH

Forma vzdelávania:  interaktívny workshop

 

Prihláška

 

Kontakt: 

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér

+421 2 6729 5165