Charakteristika kurzu

Pôvodné pravidlá vyplývajúce z nariadenia GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudli účinnosť ešte dňa 25. 5. 2018, sa v dôsledku aplikačnej praxe neustále menia. Aj v roku 2019 nastalo niekoľko významných zmien z dôvodu nových stanovísk Úradu na ochranu osobných údajov SR a Európskeho výboru na ochranu osobných údajov (EDPB), ktoré upravujú napríklad obsah zmlúv, zavádzajú lehotu záznamu pri monitorovaní priestoru, špecifikujú, ako má vyzerať označenie monitorového priestoru a prinášajú aj celý rad ďalších povinností. Čo sa oproti pôvodnej legislatíve v priebehu rokov 2018-2019 zmenilo a aké najväčšie novinky nás čakajú v roku 2020?

 

Cieľ školenia

Školenie s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. je zostavené tak, aby ste boli včas a plne informovaní o všetkom, čo potrebujete pri spracovaní osobných údajov poznať – od aktuálneho a pripravovaného znenia zákona, cez základné pravidlá spracovania osobných údajov až po bezpečnostné opatrenia a dokumenty, ktoré musíte mať zabezpečené. V rámci programu si navyše priblížime, ako prebieha úradná kontrola v praxi, vďaka čomu budete mať prehľad o tom, aké práva a povinnosti máte vy ako kontrolovaná osoba a naopak aké úrad v pozícii kontrolného orgánu. Oceniť môžete najmä praktický prierez najčastejšími pochybeniami, ktorým sa musíte vyvarovať, aby ste nedostali pokutu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý stihol už od 25. 5. 2018 uložiť sankcie vo výške viac ako 100 000 eur.

 

Cieľová skupina

Školenie je určené pre prevádzkovateľov, sprostredkovateľov, ako aj tých, ktorí vykonávajú úlohu zodpovednej osoby. Je pre začiatočníkov ale aj pre pokročilých. Pre každého, kto má záujem získať prehľad v ochrane osobných údajov.

 

Výstupné vedomosti:

Získanie prehľadu v oblasti ochrany osobných údajov, najnovších informácií o tom ako má vyzerať dokumentácia týkajúca sa ochrany osobných údajov a aké sú posledné novinky v oblasti GDPR a najnovšie usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov SR a EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).

 

Obsah kurzu a vymedzenie tematického rámca

 • Dokumentácia podľa Nariadenia GDPR.
 • Spôsob správneho vypracovania informácie o spracovaní osobných údajov.
 • Právny základ na spracovanie osobných údajov.
 • Porovnanie súhlasu verzus oprávneného záujmu, napríklad pri fotografovaní.
 • Ako správne ošetriť vzťah s Vaším sprostredkovateľom.
 • Dodržiavanie zásady spracovania osobných údajov.
 • Monitorovanie priestorov kamerami a čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novým usmernením EDPB.
 • Najčastejšie pochybenia firiem pri spracovaní osobných údajov.
 • Kedy oznámiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov.
 • Kedy využiť oprávnený záujem a ako urobiť porovnávací test.
 • Vaše práva a povinnosti počas kontroly.
 • Povinnosti kontrolného orgánu.
 • Novinky v oblasti ochrany osobných údajov a na čo sa pripraviť.

 

Termín začatia kurzu

06.10.2020 o 9:00 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

  

Lektor

JUDr. Marcela Macova, PhD.

 

Forma výučby

Výučba bude prebiehať v miernosti vybavenej dataprojektorom.

 

Účastnícky poplatok

75 Eur/frekventant (v cene je zahrnutý obed).