Chcete urobiť niečo pre životné prostredie?

Chcete ponúkať environmentálne produkty a neviete, ako na to?

Myslíte si, že marketing nie je vhodný pre environmentálne produkty?

 

Pre koho je workshop určený

  • Podnikatelia a zamestnanci firiem v oblasti výroby, distribúcie a predaja environmentálnych produktov.
  • Manažéri v malých a stredných podnikoch, hľadajúci nové spôsoby rozvoja.
  • Marketingoví manažéri a manažéri predaja.

 

Čo sa dozviete

„Ako na ekoprodukty“

  • Čo sú ekologické produkty a aký je ich spôsob prezentovania na trhu, ich vlastnosti, riziká posudzovania.
  • EKO v rôznych podobách (bio, eko, fairtrade apod.).

„Produkt, čo má viac“

  • Konkurencia a koopetícia pre priateľské produkty, tvorba stratégie a konkurenčnej výhody, strategické rozhodovanie a jeho realizácia v taktických krokoch.

 

Termín začatia kurzu:

9. október 2020

 

Miesto kurzu

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Odborný garant

Ing. Rastislav STRHAN, PhD.

Obchodná fakulta EU v Bratislave, odborník v oblasti produktového manažérstva, environmentálneho marketingu a kvality produktov

 

Forma výučby: prezenčná

 

Cena: 69 Eur s DPH 

 

Prihláška