Cieľom Detskej ekonomickej univerzity je priblížiť deťom vo veku od 8 – 14 rokov svet ekonómie a oboznámiť ich so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe. Na konci štúdia na Detskej ekonomickej univerzite získajú diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu detí o štúdium na Ekonomickej univerzite. Založenie Detskej ekonomickej univerzity s víziou pokračovania tejto tradície i v budúcnosti. Perspektívne uvažujeme s tradíciou uskutočňovania DEU EU v Bratislave v pravidelnom termíne  1. - 2. júlový týždeň. Kapacitne sme obmedzení, resp. maximálny počet detí je 50.

Program detskej univerzity BBS EUBA je rozvrhnutý do dvoch týždňov. Štúdium na Detskej univerzite bude prebiehať formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií.

Od roku 2017 sme rozšírili podobu DEU o týždňový projekt Detskej ekonomickej univerzity v anglickom jazyku.

Výsledkom projektu je zmysluplne strávený voľný čas počas letných prázdnin a iniciovanie záujmu o vyššie vzdelanie. Program sa snažíme každoročne obmieňať a aktualizovať, ku koncu projektu vždy vykonávame prieskum - čo deti najviac zaujalo a naopak, v zmysle zatraktívnenia tejto aktivity.

Program DEU 2019 v slovenskom jazyku

Program DEU 2019 v anglickom jazyku

 

du 2019 poster