Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila už piaty ročník Detskej ekonomickej univerzity. Program bol rozvrhnutý do dvoch týždňov v termíne od 3. júla do 14. júla 2017.

Cieľom Detskej ekonomickej univerzity bolo priblížiť deťom vo veku od 8 – 14 rokov svet ekonómie, a oboznámiť ich so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe. Program Detskej univerzity  bol organizovaný formou prednášok, workshopov, výletov a exkurzií.

Počas dvoch týždňov navštívili deti rôzne spoločnosti a firmy ako napr. METLIFE, SLOVENSKÚ SPORITEĽNU, PriceWaterhouseCoopers, Národnú banku Slovenska, O2, DELL, Ministerstvo zahraničných vecí a Prezidentský palác.

Nemenej zaujímavé boli aj návštevy letiska M. R. Štefánika, výlet loďou na hrad Devín, návšteva v PIXELFEDERATION a v zážitkovom centre vedy AURELIUM, kde sa zahrali sa na malých vedcov.

Okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu detí o štúdium na Ekonomickej univerzite.

Na záver štúdia na Detskej ekonomickej univerzity bol deťom odovzdaný diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Fotogaléria