Dňa 29. februára 2024 úspešne ukončila vzdelávanie v akreditovanom programe „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“ ďalšia skupina absolventov.

Program bol organizovaný Centrom celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Záverečná skúška bola nielen vyhodnotením úrovne získaných poznatkov ale aj možnosťou na vzájomnú výmenu skúseností. Absolventi vzdelávania ocenili vysokú odbornú úroveň lektorov a obsahovú štruktúru vzdelávania, ktorá im umožnila získať široké spektrum poznatkov, dôležitých pre výkon kontrolnej činnosti. Pozitívne ocenili tiež organizáciu vzdelávania.

 

Teší nás spokojnosť našich absolventov...

Teší nás spokojnosť našich absolventov...