Oboznámte sa s aktuálnymi informáciami súvisiacimi s uplatňovaním dane z príjmu a DPH v prostredí verejných a súkromných VŠ na Slovensku v roku 2024.

Cieľ: Poskytnutie aktuálnych informácií, súvisiacich s uplatňovaním dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty v prostredí VŠ v roku 2024.

 

Cieľová skupina:  odborní pracovníci ekonomických útvarov a pracovísk vysokých škôl

 

Obsah:

  • Daň z príjmu v prostredí vysokých škôl
  • Daň z pridanej hodnoty v hospodárení vysokých škôl
  • Diskusia

 

Odborný garant a lektor: Ing. Anton Marci, PhD., Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra účtovníctva a audítorstva, Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Termín a miesto konania: 15. február 2024,

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

Rozsah: 4 vyuč. hodín (10.00 – 14.00 hod.)

Cena: 95,- EUR / 1 účastník, 75,- EUR / 2. a ďalší účastník. Ceny sú vrátane DPH.

Forma vzdelávania: informačný workshop - výklad problematiky, praktické príklady, diskusia. Účastníkom bude poskytnuté občerstvenie.

 

 

PRIHLÁŠKA

 

Kontakt

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

HRAŠKO, Jarolím, Mgr.

manažér

+421 2 6729 5165