Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave spúšťa prípravu na štátnu jazykovú skúšku B2 zo zahraničných jazykov. Uchádzač si môže vybrať kurz anglického, nemeckého, španielskeho alebo talianskeho jazyka.

Kurzy prechádzajú úskaliami zahraničného jazyka v oblastiach čítania, prekladov, konverzácií a slovnej zásoby s ohľadom na všeobecný prehľad. Jazykové kurzy sú zamerané na reálne situácie a praktické komunikačné zručnosti, ktoré absolventa pripravia na úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky B2 a vybudujú dostatočné znalosti pre sebavedomé komunikačné zručnosti v hovorenej aj písanej podobe. Vzdelávací kurz vybuduje vedomosti a zručnosti pre efektívne počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, preklady a konverzácie.

V prípade záujmu je možné poskytnúť aj kurzy zahraničného jazyka na odbornej úrovni. Konkrétny kurz je možné vybrať si po kliknutí na tlačidlo prihlásiť sa.

 

Lektori konkrétnych jazykových kurzov:

Kurz anglického jazyka

  • Mgr. Beáta Biliková, PhD., Senior Lecturer

Kurz nemeckého jazyka

  • Mgr. Filip Kalaš, PhD., Katedra jazykovedy a translatológie

Kurz talianskeho jazyka

  • Mgr. Ján Strelinger, PhD., Katedra jazykovedy a translatológie / anglického jazyka

Kurz španielskeho jazyka

  • Ing. Allan Jose SEQUEIRA LOPEZ, PhD., Katedra románskych a slovanských jazykov. Narodil sa v hlavnom meste Nikaraguy. Je zakladateľom OZ Kleio ktoré sa okrem iného zaoberá podporou networkingu medzi latinsko – americkou komunitou a Slovákmi. Native speaker.

 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku B2 z anglického jazyka 

Príprava na štátnu jazykovú skúšku B2 z nemeckého jazyka

Príprava na štátnu jazykovú skúšku B2 zo španielskeho jazyka

Príprava na štátnu jazykovú skúšku B2 z talianskeho jazyka

 

Záväzná prihláška