V súčasnej dobe preplnenej informáciami je schopnosť rozoznať pravdu od lži cennou zručnosťou, ktorá výrazne zefektívňuje súkromný aj pracovný život, a ktorá pomáha predchádzaniu neželaných negatívnych situácií. Vzdelávací workshop „Hoaxy a dezinformácie / Ako nájsť v médiách ten pravdivý obsah“ vás zorientuje vo svete informácií a pomôže vám s identifikáciou relevantnosti prijímaných správ.

Vzdelávací workshop účastníkom vysvetlí pojmy z oblasti falošných správ, kategorizuje médiá podľa typu obsahu, vybuduje schopnosť rozpoznávať hoaxy a konšpiračné teórie, identifikuje dopady ďalšieho šírenia nepravdivých informácií v úzkych rodinných a priateľských kruhoch a v širšej spoločnosti a identifikuje vzorce správania šíriteľov nepravdivých informácií.

Obsah workshopu je určený pre absolventov vysokých škôl, podnikateľov, manažérov alebo pre personál celých firiem. Absolventi workshopu získajú schopnosti kritického myslenia, ktoré je nevyhnutné pre efektívne rozlíšenie pravdivých správ od falošných.

Workshopom vás prevedie Nikola Vlčková, komunikačná manažérka digitálnej agentúry New School Communications, kde sa špecializuje na PA a politický marketing a komunikáciu. Nikola je absolventkou medzinárodných vzťahov a politológie na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2018 sa venuje mediálnej gramotnosti prostredníctvom edukačných prednášok. Bola pri vzniku projektu Elfovia (dnes elv.ai) a je súčasťou občianskeho združenia Zvol si info.

Najlepšou investíciou je tá do vlastného rozvoja. Cena vzdelávacieho workshopu je 59€,- vrátane DPH.

 

Informačný list workshopu   Prihláška