Prevezmite kontrolu nad svojou budúcnosťou a vykročte na cestu finančnej a osobnej slobody. Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravilo vzdelávací workshop Cesta k finančnej slobode – Finančná gramotnosť, na ktorom získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti manažmentu osobných financií. Získané poznatky pomôžu zefektívniť prácu s disponibilnými peniazmi a zabezpečia istejšiu budúcnosť jednotlivca a jeho najbližších. So správnymi vedomosťami a zručnosťami sa môžete vymaniť z finančných obmedzení a zabezpečiť si nový životný štandard.

Vzdelávanie na kurze prebieha prostredníctvom teoretického výkladu problematiky a následnej aplikácie získaných vedomostí do praxe prostredníctvom praktických príkladov a modelových situácií.

Kurz pokrýva témy: dane a odvody, prehľad vo vlastných financiách, inflácia a ďalšie faktory vplývajúce na hodnotu peňazí, finančné podvody, manažment aktív a pasív, tvorba a zhodnocovanie finančnej rezervy, zabezpečenie dôchodku, začiatky investovania a postupné zhodnocovanie vkladov, finančné inovácie a využitie technológií v prospech efektívneho finančného manažmentu.

Odborným garantom a lektorom je Patrik Kindl, CEO neziskovej organizácie Financie Slovensko n.o., financie.sk. Patrik je študentom ekonómie a hospodárskej politiky, ktorý sa venuje vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti prostredníctvom interaktívnych workshopov, počas ktorých preškolil už viac ako 500 ľudí, vrátane mnohých žiakov základných a stredných škôl. Okrem toho je autorom učebnice finančnej gramotnosti pre základné školy. Počas jeho akademickej práce viedol rozhovory s predstaviteľmi menovej politiky, vrátane súčasných a bývalých guvernérov ČNB a NBS.

Investícia do vzdelania je najúčinnejším prvým krokom k dosiahnutia preferovaného životného štandardu. Cena kurzu je 69,- vrátane DPH.

 

Informačný list workshopu   Prihláška