Dňa 22.7.2020 absolvovala vybraná skupina pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR interaktívny workshop s praktickým tréningom komunikačných zručností a ukážkami modernej business etikety pod názvom „Business etiketa a komunikačné zručnosti“.

Workshop zabezpečila Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe požiadavky Odboru diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre pracovníkov ministerstva, pripravujúcich sa na pozície ekonomických diplomatov.

Workshop realizoval Ing. Peter Rusiňák, PhD., skúsený lektor a tréner v oblasti komunikácie, mäkkých zručností, business etikety a kariérového poradenstva, spoluzakladateľ Centra severoamerických štúdií (CNAS) na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Absolventi ocenili prínos workshopu pre skvalitnenie komunikačných zručností, lepšie pochopenie procesov verbálnej a neverbálnej komunikácie, ako aj pre zvýšenie schopnosti identifikovať svoje nesprávne návyky v komunikácii s biznis partnerom.