Ste starosta obce, manažér, kontrolór alebo zodpovedná osoba v organizácii zriadenej obcou? Potrebujete sa zorientovať v aktuálnej problematike podnikania v RO a PO?