Realizujete verejné obstarávanie počas „koronakrízy“? Poznáte špecifiká verejného obstarávania v stave núdze a počas mimoriadnej situácie?