Novela Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykazovanie informácií o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti (nefinančné informácie, ESG). Oboznámte sa s aktuálnymi požiadavkami na vykazovanie udržateľnosti, v podmienkach SR v zmysle novely Zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Novela Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykazovanie informácií o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti (nefinančné informácie, ESG). Oboznámte sa s aktuálnymi požiadavkami na vykazovanie udržateľnosti, v podmienkach SR v zmysle novely Zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave spúšťa prípravu na štátnu jazykovú skúšku B2 zo zahraničných jazykov. Uchádzač si môže vybrať kurz anglického, nemeckého, španielskeho alebo talianskeho jazyka.

V súčasnej dobe preplnenej informáciami je schopnosť rozoznať pravdu od lži cennou zručnosťou, ktorá výrazne zefektívňuje súkromný aj pracovný život, a ktorá pomáha predchádzaniu neželaných negatívnych situácií. Vzdelávací workshop „Hoaxy a dezinformácie / Ako nájsť v médiách ten pravdivý obsah“ vás zorientuje vo svete informácií a pomôže vám s identifikáciou relevantnosti prijímaných správ.

Prevezmite kontrolu nad svojou budúcnosťou a vykročte na cestu finančnej a osobnej slobody. Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravilo vzdelávací workshop Cesta k finančnej slobode – Finančná gramotnosť, na ktorom získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti manažmentu osobných financií. Získané poznatky pomôžu zefektívniť prácu s disponibilnými peniazmi a zabezpečia istejšiu budúcnosť jednotlivca a jeho najbližších. So správnymi vedomosťami a zručnosťami sa môžete vymaniť z finančných obmedzení a zabezpečiť si nový životný štandard.

V dňoch 11.5. – 12.5.2023 zabezpečila Ekonomická univerzita v Bratislave prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania odborné vzdelávanie účastníkov celoslovenského pracovného stretnutia pracovníkov kontrolných útvarov samosprávnych krajov. Školenie sa uskutočnilo v hoteli Jantár v Dudinciach na základe požiadavky združenia HK8 – Združenia hlavných kontrolórov samosprávnych krajov.